Damın Üst Elementləri

KANYOKLAR 

 • Üst ara novu
 • Ara novu damın üzərinə yağan qar və yağış sularının əksər hissəsini özündə cəmləşdirib suyun axınını asanlaşdırır. Ara novları iki cür olur: Alt və üst ara novları
 • Düz karniz

Damın estetik görünüşündə əsaslı rol oynayır. Əsas funksiyası navalçalardan və dam örtüklərindən axan su sızıntılarının içəri buraxmamasıdır.

 • Küləklik

Küləklik damın təhlükəsizliyini qoruyan əsas aksesuarlardan biridir. Başlıca funksiyası damı yüksək sürətli hava kütlələrindən qorumaqdır.

 • Qar saxlayan

Dam örtüklərinin təmiri zamanı insanların təhlükəsizliyini təmin edir. Qarın dam örtükləri üzərindəki kütləvi axınının sürətini azaldır və su sisteminin zədələnməsinin qarşısını alır.                                                  

 ________________________________________________________________________________________________________________

                                                         

ARSENA KVADRAT SU SISTEMLERI

 • Nov Xamutu-Novun üfüqi istiqamətindəki duruşunu möhkəmləndirir. Eyni zamanda su axının düzgün istiqamətini təmin edir.

 • Nov birləşməsi

Novların bir-birlərinə birləşdirilməsi üçündür. Suyun novlar arası sızıntısının qarşısını alır.

 • Boru xamutu

RUUKKI SU SISTEMLERI

Boruların evin divarlarına bərkidilməsi üçün istifadə olunur.

 • Nov qapaqları –Suyun düzgün olmayan istiqamətdə axının qarşısını alır. Su sisteminin quraşdırılması zamanı ilkin olaraq qapaqlardan istifadə olunur.

 • Nov döngəsi, daxili və xarici Suyun axınının istiqamətini dəyişdirmə funksiyasına malikdir.

 • Qazan

Novların bir-birinə birləşməsini və axan suların su borularına axınını təmin edir.

ARSENAL DAIREVI SU SISTEMLERI

 • Dirsək: Qazanla su borusunun arasına quraşdırılır. Suyun borulardakı axınının istiqamətini təmin edir.

 •  Boru –Su boruları su sisteminin əsasını təşkil edir. Su boruları novlara axan suların yerə axınını təmin edir.Bütün hüquqlar qorunur. 2014 ArsenalCenter.